srijeda, 15. srpnja 2015.

SKISO "BREZA 304" postaje članica Saveza sjedeće odbojke BiH

Dana 01.07.2015 godine, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Ze-do kantona izdalo je rješenje o upisu SKISO "Breza 304"  u registar Udruženja, te na taj način možemo smatrati da od ovog datuma i postoji naš klub.
U toku su aktivnosti neophodne oko registracije i prijave kluba u Savez sjedeće odbojke Ze-do kantona i registracije i prijave za takmičarsku sezonu 2015/2016 godinu u Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine.  

Takođe su u toku i aktivnosti oko formiranja igračkog kadra, priprema za izvođenje treninga, nabavka neophodne opreme i rekvizita i svih ostalih aktivnosti neophodnih za početak takmičarske sezone.

Koristimo priliku da pozovome sve zainteresovane koji žele da podrže naš klub i naš rad da nam se prikljuće, pozivamo sve one koji bi željeli da pokušaju igrati da nam se prikljuće.

DOBRO DOŠLI 

Upravni odbor SKISO "BREZA 304"