petak, 17. veljače 2017.

Održana Druga redovna izvještajna skupština

Dana 14.02.2017. godine u sali Radničkog doma u Brezi, održana je Druga redovna izvještajna skupština SKISO "Breza 304". Uz prisustvo 22 člana, razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda:

- Izvještaj o radu predsjednika i Upravnog odbora za 2016. godinu,
- Izvještaj nadzorog odbora,
- Finansijski izvještaj za period 01.01. - 31.12.2016. godine,
- Finansijski plan i plan rada za 2017. godinu,
- Kooptiranje novog člana UO kluba.

Prezentovane izvještaje i izvještaj Nadzornog odbora, Skupština je jednoglasno usvojila. Za novog člana Upravnog odbora, Skupština je izabrala gosp. Hasanspahić Ibrahima. Od prisutnih gostiju Skupštini se obratila predsjednica Sportskog saveza općine Breza, g-đa Venesa Ćosić i tom prilikom zaželjela uspješan rad Skupštine, uspjehe u daljnjem radu i takmičenju i da imamo podršku u radu od strane Sportskog saveza općine Breza.

Generalni zaključak sa ove Druge redovne izvještajne skupštine je da, bez obzira na probleme na koje smo nailazili u radu u proteklom periodu (od osnivanja do danas), uz veoma tešku finansijsku situaciju u klubu, i opstrukcije od pojedinaca, naš klub je sa uspjehom završio proteklu 2016. godinu.
Nema komentara:

Objavi komentar